Algemene Voorwaarden

Bij elke reservatie door de huurder gemaakt, wordt verondersteld dat hij/zij kennis heeft genomen van de onderstaande “Algemene voorwaarden”. Deze “Algemene Voorwaarden” worden door hem/haar uitdrukkelijk aanvaard, zelfs als deze niet handgeschreven zijn. Wanneer een voorschot is aanbetaald wordt dit beschouwd als expliciete aanvaarding van de ‘Algemene Voorwaarden” ook wanneer de reservatie niet is uitgevoerd via het online boekingssysteem van www.chalet197.be .

Huurprijs en bijkomende kosten
De huurprijs varieert, afhankelijk van de gekozen periode. volledige prijslijst
Vaste kosten:
• Verbruik water: € 1,00 /dag
(prijsstijging mogelijk, onderhevig aan stijgingen bij leverancier) (*)
• Verbruik elektriciteit: volgens marktprijs
  (**)
• Toeristenbelasting: € 1,00 pp/pn (vanaf 12j)   (*)
• Waarborg: € 200,00   (*)
• Eindschoonmaak: € 55,00 
  (*)

(*) te betalen bij ontvangst van de sleutel
(**) wordt in vermindering van de waarborg gebracht

Berekening Elektriciteit
De receptie is ten allen tijde op de hoogte van de actuele meterstand wanneer u de chalet betrekt. Na uw vertrek, tijdens controle van de chalet, zal de nieuwe meterstand worden genoteerd. a.d.h.v. het verschil wordt uw verbruik berekend.

Betalingsplichten
Een voorschot, gelijk aan 25% van de huursom, dient uiterlijk binnen de 4 dagen na het reserveren op ING-Rek: BE80-3771-0204-8077 – (BIC: BBRUBEBB)  worden overgemaakt. Een (online) reservatie blijft “in behandeling” tot zolang dit voorschot is ontvangen met een maximum periode van 7 dagen. Het resterende bedrag dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de huurperiode op bovenstaande rekening zijn overgemaakt. Wanneer het volledige saldo ons heeft bereikt krijgt u hiervan een bevestiging.
Wanneer de boeking gebeurd op minder dan 30 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt de totale huursom in één aanbetaling gevraagd en vervalt de voorafbetaling van 25% voorschot.
Vermeld bij uw overschrijving steeds onder mededeling: uw boekingsnr – gevolgd door ‘Voorschot’ of ‘Afrekening’.
Wij behouden ons het recht om een reservatie te annuleren wanneer aan bovenstaande betalingsplicht niet wordt voldaan!
Opgelet: Boekingen die geplaatst worden voor een volgend kalenderjaar kunnen onderhevig zijn aan een prijsstijging van maximaal € 5,00 !

Bij verlies van de sleutel
Wanneer u de ontvangen sleutel verliest zullen de kosten die gemaakt worden voor het terplaatse komen van een slotenmaker voor 100% in rekening worden gebracht.
Tevens zal een nieuw slot met bijhorend de nodige aantal sleutels worden aangerekend.

Annulering door de huurder
In geval de huurder de huurovereenkomst wenst te annuleren telt volgende:
• Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt het voorschot ingehouden.
• Bij annulering minder dan 30 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt de volledige som ingehouden, behalve wanneer de periode alsnog kan worden verhuur aan een andere huurder. In dit geval wordt de huursom, verminderd met 25% (= voorschot) teruggegeven in de vorm van een cadeaubon.
• U kan zich steeds verzekeren door het afsluiten van een reisverzekering bij uw reisverzekering agent.
In geen enkel geval kan aanspraak worden gemaakt op enige vorm van compensatie!

Verplichtingen van de huurder
Tenzij anders afgesproken kan de huurder de chalet betreden op de voorziene dag van aankomst vanaf 16h00 en dient hij/zij de chalet te verlaten en sleutel terug te bezorgen op de laatste dag volgens de huurovereenkomst, dit uiterlijk tegen 10h00. Dit bied de poetsploeg de mogelijkheid om de chalet klaar te maken voor eventuele volgende huurders.
Mocht de huurder door laattijdig vertrek voor organisatorische problemen zorgen, dan behouden wij ons het recht hiervoor een compensatie te vragen, dit in verhouding met de geleden last.

Hij/Zij verbind er zich ook toe om volgende zaken te respecteren:
• De chalet staat ter beschikking voor max 5 personen // 6 wanneer het 3 kinderen (-16j) betreft. Aankomst vanaf 16h00 en vertrek voor 10h00.
• Extra logées zijn niet toegelaten.
• Het organiseren van vrijgezellen- of verjaardagsparty’s wordt niet toegestaan.
• Huisdieren zijn niet toegelaten.
• In de chalet is er een ALGEMEEN ROOKVERBOD. Roken is enkel buiten of op het terras toegelaten.
• Omwille van brandgevaar zijn volgende zaken niet toegestaan: open vuur in en/of rond de chalet, vuurwerk, BBQ op houtskool/gas. Een elektrische BBQ is wel toegelaten op het terras.
• Het terras is uitgerust met tuinmeubilair. Gelieve deze op het einde van uw verblijf terug netjes tegen de linkerzijde van het terras op te bergen, dit voorkomt schade bij hevige wind. De parasol ligt boven op het kapstokkenrek. Gelieve deze steeds terug te plaatsen bij vertrek.
• Maakt u iets kapot? Geen nood, kan gebeuren! Maar geef ons a.u.b. een seintje opdat dit kan worden hersteld, vervangen of worden aangevuld. Zo kan de volgende huurder eveneens een zorgeloze vakantie genieten.
• Gelieve erop te letten dat wanneer u een reisbedje in de kinderkamer bijplaatst, u hierbij de muur niet beschadigd!!!
• Gelieve bij vertrek het aanrecht, microgolfoven en kookfornuis proper achter te laten. Let er ook op dat bij gebruik van het Senseo- / Nespresso-apparaat, het opvangbakje geledigd en gereinigd is!
• Graag de frigo leeg achterlaten, uitgeschakeld, uitgedroogd en de deuren open laten staan.
• Bij aankomst moeten water en elektriciteit worden opengezet/ingeschakeld. De hoofdkraan voor watertoevoer bevind zich onder het aanrecht, de hoofdzekering zit boven de frigo (4-polige zekering voor verlichting – toestellen en stopcontacten. // 2-polige zekering voor verwarming). Vergeet niet voor uw vertrek deze terug dicht te draaien/uit te schakelen. De boiler voorziet alle warmwater, deze heeft een aparte schakelaar zodat u deze kan op- of uitzetten wanneer u het wenst. (zie bovenstaand situatieplan)
• Afval dient te worden gesorteerd: (PMD is in het park niet van toepassing)
       -Glas in de glascontainer (op de parking onderaan of bij restaurant Le Magni)
       -Papier en karton in de gele containers.
       -Restafval in de grijze en/of zwarte containers.
• Respecteer de andere vakantiegasten en houd het stil tussen 22h00 en 08h00.
• Verplaats geen meubilair naar andere chalets.
• In het park gelden bepaalde parkeer regels. Zo is het enkel toegestaan te parkeren op de voorziene parkings. Parkeren langs de straten in het domein is ten allen tijde verboden. Enkel voor in- of uitladen is het toegestaan de wagen netjes aan de kant te stationeren, rekening houdend dat andere voertuigen nog kunnen passeren en de paden voor voetgangers niet belemmerd worden.
• Respecteer de snelheidsbeperking van 30 Km/h. Denk aan de kinderen en wandelaars.
• Het park telt verschillende vuilnisbakken. Gebruik ze en help ons zo het park proper te houden.

Bovenstaande “Algemene Voorwaarden” zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil tot de inhoud, uitvoering of interpretatie van het huurcontract zullen enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brugge bevoegd zijn. Beide partijen verklaren zich akkoord dat, in geval van een geschil, zij de huurvoorwaarden en tegenstelbaarheid van deze “Algemene Voorwaarden” inzake de ter beschikkingstelling NIET zullen aanvechten.

Wij behouden ons het recht deze voorwaarden te wijzigen mits kennisgeving aan huurders die een lopend contact hebben.

Laatst gewijzigd op 15/06/2024 (versie_20240615)

Terug naar bovenaan